FUXX! I CAN´T SEE ANYTHING...

Norwegian text:

Men faen, jeg ser jo ingenting!

En video og foto installasjon nyprodusert for Kunstnersenteret i Møre og Romsdal. Ble vist i perioden 30. april - 29. mai 2011.

Men faen, jeg ser jo ingenting tar for seg problemet med å integreres i Norge. To personer samtaler om forskjellige temaer rundt dette. Språk, identitet, samhørighet og streben over å bli akseptert som den man er. Hvorfor er det vanskelig å være annerledes i Norge i dag? Jeg ønsker med dette arbeidet å vise møtet mellom forskjellige kulturer i Norge. Jag vill løfte frem integrerings spørsmål og gjøre dem synlige ut fra et kunstnerisk perspektiv. Hvorfor er det så vanskelig å se i dagens Norge?

Installasjonen viser et konstruert innendørs vinterlandskap som fremstår/er et substitutt for virkligheten. En utopi, en lengsel etter den perfekte tillværelsen. Kanskje en drømmeverden som man streber etter - eller som man vil fjerne seg fra. Her vil den representere den verden som personene i videoen ønsker å oppleve. Samtidig skurrer tilværelsen når det ikke er så vakkert som man helst vil tro.

With support by Norwegian Artist Foundation