MINIMALEN 29

Minimalen Kortfilmfestival 25.-29. januar 2017

NORSK FILM- OG VIDEOKUNST 1990-2000

Dette er fjerde del av et prosjekt der Minimalen i samarbeid med Atopia presenterer norsk film- og videokunst, tiår for tiår. Vi begynte på 60-tallet, denne gangen er det 90-tallet som står for tur. Denne historieskrivingen er i stor grad et nybrottsarbeid, slik skapes historien samtidig som den blir bevart. Minimalen setter stor pris på muligheten til å kunne videreformidle dette arbeidet, og gir ordet til kuratoren, Farhad Kalantary i Atopia.


Retrospektiv: Film- og videokunst i Norge 1990-2000

Atopia er stolte av å presentere dette programmet med film- og videoarbeider som representerer tilnærminger og holdninger som kunstnerne har brakt til det bevegelige bildet på 1990-tallet. 30 kunstnere har bidratt til dette omfattende programmet med 29 arbeider for single-screen. Noen av dem var unge kunstnere på 90-tallet, kom rett fra skolen, mens andre var etablerte kunstnere og lærere innen området. Det er bemerkelsesverdig hvordan de har fortsatt å blomstre i deres omgang med det bevegelige bildet de påfølgende 20 til 30 år.

Atopia startet dette prosjektet for mer enn sju år siden, hvorpå kunstnernes verker fortløpende er blitt samlet inn fra hele landet. Tre utstillinger ble organisert i 2013 med Marianne Zamecznik, Natalie Hope O'Donnell og Per Kvist som inviterte kuratorer. Det nåværende programmet er i stor grad en følge av deres innsats, og inneholder mange av arbeidene de valgte. Dette programmet er kulminasjonen av Atopias arbeid om 90-tallet, og fører sammen et bredt utvalg av kunstnere og kunstverk.

Programmet inneholder single-screen kortfilm- og videoarbeider. På grunn av denne begrensningen er en rekke viktige bidrag til kunst med bevegelige bilder fra denne perioden, laget av kunstnere som Kjell Bjørgeengen, Kristin Bergaust, Lars Paalgard, Ingrid Book og Carina Hedén, ikke tatt med.

Og sist, men ikke minst på listen over kunstnere vi savner tilstedeværelsen av er film- og installasjonskunstneren Ellen Trap-Meyer, som ikke klarte å bære byrden av 90-tallet. Ellen og hennes sort var de virkelige heltene i denne perioden.

Vi er dypt takknemlige til alle kunstnerne som har bidratt til dette etterlengtede prosjektet fra Atopia.

Kurator & kontakt: Atopia ved Farhad Kalantary.
Merknad fra redaksjonen: Tekstene merket * er i hovedsak levert av kunstneren, mens redaksjonen står for oversettelsene.

 

Retrospective: Film & Video Art in Norway, 1990-2000

Atopia is proud to present a program of film and video works celebrating the achievements of a decade of artists’ engagement with moving image in Norway. This is a representative program of the approaches and attitudes that artists brought to the moving image works in the 1990’s. Contributions made by 30 artists with their single-screen works make this into a significant collection. Some of them were young artists in the 90’s, fresh out of school, while others were established artists and educators of the practice. Remarkably they have all continued and flourished their engagement with the moving image in the following 20-30 years.

Atopia started this project more than seven years ago. Artists´ works were collected from around the country and three separate exhibitions were organized in 2013 with Marianne Zamecznik, Natalie Hope O’Donnell and Per Kvist as invited curators. The current program owes much to their contributions and includes many of the works they had selected. This program is the culmination of Atopia’s work on the 90’s and it brings together a wide selection of artists and art works.

The program contains single screen and short film and video works. Due to such limitations a number of important contributions to the moving image in that period made by artists such as Kjell Børgeengen, Kristin Bergaust, Lars Paalgard, Ingrid Book and Carina Hedén could not be included. And last, but not least in the list of artists here we miss the presence of film and installation artist Ellen Trap-Meyer, who could not bear the burden of the 90’s. Ellen and her likes were the heroes of that period.

 

 The 90’s: Program 1

 Jeremy Welsh: Søndag, 8 min, 1990

Rolf Aamot: Nordlys, 10 min, 1991

Inger Lise Hansen: Talking to a Stone, 6 min, 1993

Elisabeth Mathisen: Mother Tongue, 3 min, 1993

Torbjørn Skårild, All As Nothing At All , 2 min, 1993

Dimitri Lurie: Helvetika, 2.30 min, 1995

Åslaug Krokann Berg: Hide and Seek, 1 min, 1995 & The Storm, 2 min, 1997

Knut Åsdam: Untitled Pissing, 2 min, 1995

Marte Aas: Flying Shoes For A Princess, 5 min, 1995

Ivar Smedstad: Century Fuge 255, 6 min, 1996

Pia Myrvold: Dada Memory (interactive sound composition) 2 min, 1996

Tone Myskja & Jon Balke: Compositions in Red, Yellow and Blue, 5 min, 1997

Farhad Kalantary: Unforgetting, 7 min, 1997

Cathrine Constanse Gjelsnes, Bærtur, 5 min, 1998

 

The 90’s: Program 2

Kjetil Skøien: Definitely Weekend, 5 min, 1998

Mattias Härenstam, Everyday Life in the Post-Utopian Welfare State (The Rain), 8 min, 1998

HC Gilje: hkmark1, 5 min, 1998

A K Dolven: I Hold Your Head in My Hands, 4 min, 1999

Jannicke Låker: Marotte, 3 min, 1998 & Spiderwoman, 1 min, 1998

Andrea Lange: Continual Shooting with Canon, 7.30 min, 1999

Leif Gaute Staurland: We are real tourists… Yes, 10 min, 1999

Mariken Kramer: Once a Lullaby, 2 min, 1999

Anne Lise Stenseth: Harvest, 10 min, 1999 

Sabina Jacobsson: Destroy Allan - 1 min, 1999

Ellen Ugelstad & Alfonso Alvarez: Flip Film, 1.30 min, 1999

Trine Wester & Anneke von der Fehr: All About Attitudes, 5 min, 2000

Pekka Persson: Amomentum, 2 min, 2000

 

29 works

30 artists

TRT: 132 min

Curated by Farhad Kalantary

1485267398686.jpeg