Tenthaus Oslo is a project space in Oslo. It is an artist initiative run by Helen Eriksen, Ebba Moi and Stefan Schröder.

View this in your browser

scroll for english version

Sabina Jacobsson l Kristin Nordhøy l Tammo Rist


LIVING IN COLOUR


25.2 -  13.3 2016

Åpning torsdag 25. februar kl 19.00 - 21.00
Adresse Maridalsveien 3. Inngang fra gården.
Åpent fre - søn 13.00 - 17.00. 


Hvordan viser verden seg for oss?


Til utstillingen Living in Colour har Tenthaus Oslo invitert tre kunstnere med en felles interesse for optiske sansebedrag og fargenes forhold til virkeligheten med maleri som overgripende tema. Alle tre bidrar med nye arbeider. Gjennom bruk av foto, video og veggmaleri organiserer kunstnerne våre synsinntrykk. Ved en nærmest fenomenologisk tilnærming drar de oss inn i selve lysets vesen, hvor vi, som betrakter ikke ser et fysisk bilde av verden, men heller en tolkning som vår egen visuelle persepsjon strukturerer opp for oss.
I utstillingen Living in Colour utforsker kunstnerne vår relasjon til omgivelsene, både ut ifra den konkrete oppfattelsen av verden rundt oss, men også gjennom menneskelig adferd.

-------------

Sabina Jacobssons The Collectors er en nyprodusert kortfilm som tar utgangspunkt i David Hockney´s malerier fra perioden 1965-1972. Filmen er spilt inn i California med skuespillerne Guinevere Turner og Agnes Olech. Den er en del av en serie kortfilmer hvor kunstneren tar i bruk appropriasjon som en del av sin teknikk. Jacobssons oeuvre gjenspeiler kulturell tilhørighet og sosiale strukturer. Gjennom film, foto og installasjon avslører hun individets roller og statusposisjon så vel som hvordan relasjonene mellom grupper og enkelte personer regulerer mønstre av sosial atferd. Hennes fortellinger belyser kulturell solidaritet med politiske spørsmål. The Collectors er finansiert gjennom støtte av Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk kulturråd og Norsk fotografisk fond.

Kristin Nordhøys Side Vision er et stedsspesifikt maleri hvor hun med utgangspunkt i den ene veggens størrelse har utarbeidet en irregulær struktur ved hjelp av striper med maskeringstape og akrylmaling. Den ulogiske strukturen skaper en illusjon av bevegelser i side-synsfeltet i det øyet prøver å fokusere. Om Kristin Nordhøys arbeider har Helena Björk skrevet: “Nordhøy presenterar en lek med verkligheten: element som kopieras, upprepas, förflyttas eller förskjuts. Hon sätter perceptionen ur spel genom att störa ögats försök att fokusera. Det strängt geometriska måleriet med digital förlaga visar sig vid närmare granskning bära spår av liv: “…” färgens handmålade konturer samtalar med det närmast eteriska i den optiska störning som bilderna ger upphov till.”

Tammo Rists RAYS / Spot off, er en fotoserie montert på lyskasser. Her har kunstneren sluppet inn lys direkte i et kamerahus; bildene er tatt uten objektiv, med både analog og digital kamera. Fotografiene som oppstår retter oppmerksomheten mot noen helt grunnleggende fotografiske prinsipper, hvor lys og farge står i sentrum. Motiven danner former utefra tilfeldigheter og står fritt fra noen som helst form for fortelling eller historie.


Velkommen til Living in Colour

 
ENGLISH


Sabina Jacobsson l Kristin Nordhøy l Tammo RistLIVING IN COLOUR

25.2 to 13.3 2016

Opening Thursday 25 February
19.00 to 21.00
Address Maridalsveien 3.
Main entrance
Open Fri - Sun 1pm to 5 pm
 

What is the world showing us ?


Tenthaus Oslo has invited three artists with a common interest for optical illusion and colour to create new works for Living in Colour. Painting is the overriding theme in which the artists organise our visual perceptions through the use of photography, video and site specific painting.
Rather than offer us a representation of the world, they draw us into the very essence of light with their almost phenomenological approach, where they leave us to consider an interpretation of the world of our own visual experience.

-----------


Sabina Jacobsson´s The Collectors is a short film based  on four David Hockney paintings from the period 1965-1972. The film touches the painter´s theories on the secret knowledge of the old masters from his book Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters. Jacobsson´s oeuvre investigates cultural affiliations and social structures in the confines of social institutions. She reveals to us the roles, status positions, as well as the relationships between groups and individuals as fundamental to regulating patterns of social behavior.  

Kristin Nordhøys´ Side Vision... presents us with a play on reality; elements are copied, repeated, moved or displaced. She manipulates our perception by disturbing the eye´s attempt to focus. The strictly geometrical paintings are, on closer inspection, rich with traces of a manual process; the structure of the linen canvas and the outlines of the hand-painted color initiate a dialogue with the ethereal quality of the optical distortion that arises from the paintings. Overlapping wave patterns create an effect that seems moving and liquid: a moiré
Excerpt from catalogue text -  


Tammo Rist´s RAYS / Spot off - a photo series on lightboxes.
The artist has allowed light directly into the camera;  his pictures are taken without a lens with both analog and digital cameras. The photographs that arise draw attention to elementary photographic principles, where light and color take center stage. The shapes that form are incidental and unencumbered from any kind of narrative or story.


Tenthaus Oslo is a project space for contemporary art. Its profile is characterized by an open, process-oriented participation in the arts. Young adults are given the opportunity to experience art first hand through practical experience and discussions. Artists showing works at Tenthaus Oslo are asked to contriubute to our collaboration with Oslo schools. Funded by Kunstløftet and Arts Council Norway.


Tenthaus Oslo er et visnings- og formidlingsprosjekt for samtidskunst. Profilen er preget av en åpen, prosessorientert form for deltakelse på kunstscenen. Kunstnere som viser verk på Tenthaus Oslo er forespurt om å formidle arbeidet til en gruppe ungdommer enten ved praktisk erfaring eller gjennom dialog. Støttet av Kunstløftet og Norsk Kulturråd.


Tenthaus Oslo
Maridalsveien 3
Oslo, 0178
Norway

Copyright © 2016 Tenthaus Oslo, All rights reserved.